Door: 
Datum: 04-05-2007
Hits: 15534
Categorie: 
Baby's
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer

Tags:
RSV, ziekenhuis, luchtwegen, infectie, fysiologisch zout, besmettelijk, griepvirus, verkoudheid, benauwd, kortademig, hoesten, braken, uitdroging, slijm

RS-Virus

Geen samenvatting aanwezig bij conversie.

RS-virus

Inleiding
Hier vindt u informatie over het RS-virus. Wat is het RS-virus, symptomen en de behandeling. Wat wordt gedaan bij een opname met een kind met het RS-virus. Welke hygiënemaatregelen moeten er getroffen worden. Verder informatie over wanneer het kind met een RS-virus naar huis mag.

Wat is het RS-virus
Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RSV genoemd, is een veel voorkomend virus dat infecties van de luchtwegen (neus, keel, luchtpijp, longen) veroorzaakt.
Het is verwant aan het griepvirus. Het RSV heeft een sterk seizoensgebonden karakter, vanaf de herfst tot in april komt deze infectie voor.
Volwassenen krijgen meestal verkoudheidsverschijnselen, maar zuigelingen en jonge
kinderen kunnen er erg ziek van worden. Afhankelijk van de ernst van de infectie lopen de klachten uiteen van neusverkoudheid tot een ernstige benauwdheid, waarvoor soms een ziekenhuisopname nodig is.

De symptomen van RSV
RSV veroorzaakt bij de meeste gezonde kinderen en volwassenen een mild ziektebeeld, dat veel lijkt op een gewone verkoudheid.
In het begin heeft het kind een beetje koorts, een loopneus, een verstopte neus, een lichte hoest, oorpijn en wil niet graag drinken. Meestal blijft het hierbij. Maar de symptomen kunnen verergeren.
Kinderen worden toenemend benauwd, kortademig en hoesten veel. Het kind kan gaan braken en slecht drinken, waardoor kans op uitputting en uitdroging ontstaat. In zeldzame gevallen kunnen, vooral baby’s onder de twee maanden, adem pauzes hebben. De benauwdheid en/ of (dreigende) uitdroging kan zulke vormen aannemen dat een ziekenhuisopname nodig is.
Na de actieve infectie kunnen kinderen nog wel enkele weken blijven hoesten en soms wat kortademig zijn. Een eenmalige infectie met RSV biedt geen blijvende bescherming. Dit betekent dat het RSV hetzelfde seizoen of in de jaren hierna kan terugkomen, meestal in een mildere vorm.

De diagnose
Bij opname in het ziekenhuis zal bij het kind een RS-sneltest worden afgenomen. Met behulp van een slijmzuigertje wordt er wat slijm/ snot uit de neus van het kind gezogen en kan bepaald worden of het om het RSV gaat.

Behandeling van RSV infecties
RS is een virus, waardoor het geven van antibiotica niet zinvol is. De infectie geneest in principe vanzelf.
Vaak kan worden volstaan met het spoelen van de neus met fysiologisch zout, dit wordt gedaan om de neus en luchtwegen vrij te houden.
Indien een ziekenhuisopname noodzakelijk is, kan een ondersteunende behandeling gegeven worden. Deze ondersteuning kan bestaan uit het geven van zuurstof, het toedienen van vocht en voeding via een sonde of een infuus. Soms helpt een verneveling met luchtwegverwijdende medicijnen. Tevens kan het nodig zijn slijm weg te zuigen uit de bovenste luchtwegen. Het kind heeft veel rust nodig. In zeldzame gevallen is observatie en/ of een volledige beademing noodzakelijk op een kinder-intensivecare.

Opname in het ziekenhuis
Als uw kind wordt opgenomen, worden de volgende handelingen uitgevoerd:
 • Er wordt een Rs-sneltest afgenomen, om te bepalen of het inderdaad om RSV gaat.
 • De neus wordt regelmatig gespoeld met fysiologisch zout en worden xylomethazoline-neusdruppels gegeven.
 • Het kan nodig zijn de bovenste luchtwegen uit te zuigen. RSV geeft veel productie van slijm.
 • Het kind krijgt een lichtsensor aan teen of vinger om de zuurstof en hartslag te meten (dit apparaat heet de saturatiemeter). Soms moet het kind aan een monitor, en krijgt het plakkertjes op de borst.
 • De vitale functies worden gecontroleerd (hartslag, ademhaling en temperatuur) en het kind wordt gewogen.
 • Vaak heeft het kind extra zuurstof nodig ter ondersteuning van de ademhaling. Het kind krijgt dit d.m.v. van eenzuurstofbrilletje of een zuurstofmasker voor de neus.
 • Soms is een verneveling met luchtwegverwijdende medicijnen effectief.
 • Er wordt een vochtbalans gestart. Hiermee kan nauwkeurig gemeten worden wat het kind aan vocht binnenkrijgt en verliest.
 • Indien het kind slecht blijft drinken krijgt het een sonde (dit is een slangetje door de neus wat naar de maag gaat waar vocht en/of voeding door toegediend kan worden). Soms krijgt het kind een infuus.
 • Het kind moet zoveel mogelijk rust krijgen.
 • Het kind komt op een aparte kamer te liggen (box), alleen, of met kinderen die ook een RSV hebben.
De duur van de opname kan variëren van enkele dagen tot 1-2 weken. Het kind mag naar huis als het weer goed zelf kan drinken en geen zuurstofbehoefte meer heeft.

Is het RSV besmettelijk?
RSV is een besmettelijk virus. RSV wordt vooral overgedragen via handencontact. Ook kan het virus enkele uren overleven op voorwerpen, bijvoorbeeld speelgoed, waardoor besmetting kan plaatsvinden. In mindere mate vindt overdracht plaats via hoesten en niezen. RSV verspreidt zich via direct contact.

Hygiënemaatregelen
Uw kind mag niet van de kamer af. Bezoek moet zoveel mogelijk op de box blijven. Dit om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook materialen, speelgoed en drinkflessen moeten op de kamer blijven. Ouders en bezoekers moeten de handen met water en zeep wassen als ze op bezoek komen en als men weer weggaat.

Bezoek
Volwassen bezoek is welkom. Broertjes en zusjes ook, maar wel in overleg met de verpleging. Andere kinderen mogen niet op bezoek komen. De hygienevoorschriften dienen door het bezoek goed te worden opgevolgd.

Nazorg en ontslag
Als uw kind naar huis mag, krijgt het meestal een poli-afspraak bij de kinderarts mee. Het is belangrijk dat ook thuis de neus en de luchtwegen vrijgehouden wordt. Dit kunt u doen door voor elke voeding de neus te spoelen met fysiologisch zout. Het spoelen volhouden, zolang het kind verkouden is en last heeft van slijm en snottebellen.

Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het aangeraden om uw kind niet in contact te laten komen met andere baby’s en jonge kinderen, zolang het kind nog hoest en verkouden is.

Kan RSV voorkomen worden?
Tegen een infectie met RSV kan men een kind eigenlijk niet goed beschermen. Wel kunnen er een aantal maatregelen genomen worden, waardoor de kans op het krijgen van een RSV in de eerste levensmaanden wordt verkleind.

Volwassenen en kinderen met verkoudheden kunnen beter niet in de buurt komen van baby’s en kleine kinderen, zeker geen kusjes geven. Was Uw handen vaak met water en zeep, voordat de baby aangeraakt wordt. Niet roken in de buurt van kinderen. Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen (openbaar vervoer, crèches, winkelcentra).

Bron: RDGG  

Je vraag nog niet beantwoord?

Je vraag niet beantwoord? Stel je vraag dan op de Overkinderen vraagbaak en laat onze bezoekers met je meedenken. Het is echt heel eenvoudig en inloggen is niet vereist!


Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.