Door: 
Datum: 27-04-2007
Hits: 7191
Categorie: 
School
Artikel acties:
 Plaats jouw tip
Print Print
 Reageer

Tags:
Onderwijs, basisschool, basisvorming

Vrijeschool

Geen samenvatting aanwezig bij conversie.

In dit artikel vind je meer informatie over het onderwijstype "de vrije school".

Het woordje "vrij" in de naam vrijeschool slaat, in tegenstelling tot wat veel mensen veronderstellen, niet op het vrij laten van het kind. Ieder kind wordt niet gezien als een "onbeschreven blad", maar als een individu met eigen talenten en een eigen voorgeschiedenis. De vrijeschool streeft een klimaat na waarin kinderen zichzelf kunnen ontplooien.

Deze individuele ontplooiing wordt wel ingekaderd. Binnen het vrijeschool-principe wordt er gedifferentieerd op grond van leeftijd en ontwikkelingsfase. De fasen beslaan elk 7 jaar. Van 0 tot 7 jaar (op school dus 4 tot 7, de kleuterfase), van 7 tot 14 jaar (onderbouw) en van 14 tot 18 jaar (bovenbouw). Al naar gelang de ontwikkelingsfase zal de nadruk meer komen te liggen op de ontwikkeling van de motoriek (o.a. bewegingszin), de ontwikkeling van het gevoelsleven als basis voor het sociale en het kunstzinnige, en de ontwikkeling van een onbevangen denk- en oordeelsvermogen in de derde fase.

De doelstelling van het vrijeschoolprincipe is blijvende ontwikkeling. De door de overheid vastgestelde kerndoelen voor basisschool en basisvorming worden binnen dit principe niet gehanteerd als einddoel, maar als tussendoelen in de ontwikkeling van het kind. Centraal staat de gedachte om het kind klaar te maken voor de maatschappij. Naast de traditionele lessen als rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis, maken kinderen ook kennis met vakken als wiskunde, scheikunde en biologie. Verder bieden vrijescholen een groot aanbod aan kunstzinnig en ambachtelijk onderwijs, waarbij je kan denken aan vakken als schilderen, muziek, toneel, handenarbeid en bewegingskunst. In de visie van het vrijeschoolonderwijs draagt dit bij aan een brede en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling.

Heb jij ervaring met vrijeschoolonderwijs? Reageer op dit onderwerp om je ervaringen met andere ouders te delen.

Je vraag nog niet beantwoord?

Je vraag niet beantwoord? Stel je vraag dan op de Overkinderen vraagbaak en laat onze bezoekers met je meedenken. Het is echt heel eenvoudig en inloggen is niet vereist!


Nuttig? Als je dit artikel waardevol vindt, klik dan links op het +1 icoontje om onze site te helpen.